About

Silent Noise Revolution

fragile piano on a bed of abstract noise

Fragile piano

on a bed of abstract noise


Join the quiet revolution.

Silent Noise Revolution is

a project of belgian composer

Jan De Block

Over Silent Noise Revolution

(NL version - EN version: see below)


Ik zie het als een uitdaging om schoonheid te zoeken in een evenwicht tussen breekbare pianomuziek en elektronische ruis.


Ruis is overal en altijd aanwezig, we kunnen niet ontsnappen aan het voortdurende bombardement van informatie en prikkels.

Het maakt ons verward. Om tot rust en in balans te komen kunnen we twee dingen doen: regelmatig proberen om aan de ruis te ontsnappen, of de constante ruis een plaats te geven.

Beide zijn voor mij interessant, maar bij Silent Noise Revolution kies ik voor de aanwezigheid van ruis.


De combinatie van fragiele pianoklanken en elektronische ruis maakt het contrast groter. Bij een uitstervend pianoakkoord wordt de koude en afstandelijke elektronica een bron van schoonheid. Bijna al mijn stukken ontstaan op een achtergrond van abstracte ruis. Als ik op piano improviseer zonder elektronische ruis gebeurt er niet veel.

Een juiste dosis abstracte ruis teleporteert mij naar een plek die volledig los staat van de wereld. Het zorgt ervoor dat ik het automatisme waarmee wij onszelf beoordelen kan uitschakelen, waardoor ik in absolute vrijheid kan zoeken naar schoonheid.

Oordelen en filteren doe ik nadien. Ik wil luisteraars niet lastigvallen met therapeutisch zelfonderzoek of halve idee├źn, en dus ben streng voor mezelf bij het selecteren van muziek voor Silent Noise Revolution.
About Silent Noise Revolution


I see it as a challenge to seek beauty in a balance between fragile piano music and electronic noise.

Noise is everywhere and always present, we can not escape the constant bombardment of information and stimuli.

It makes us confused. To come to rest and balance, we can do two things: regularly try to escape the noise, or give the constant noise a place.

Both are interesting for me, but at Silent Noise Revolution I opt for the presence of noise.


The combination of fragile piano sounds and electronic noise increases the contrast. With a dying piano chord, cold and distant electronica becomes a source of beauty. Almost all of my pieces are created on a background of abstract noise. When I improvise on piano without electronic noise, not much happens. A correct dose of abstract noise teleports me to a place that is completely separate from the world. It allows me to disable the automatism with which we judge ourselves, so that I can search for beauty in absolute freedom. Judging and filtering I do afterwards. I do not want to bother listeners with therapeutic self-examination or half-ideas, so I am strict on myself when selecting music for Silent Noise Revolution.


Jan has a passion for classical piano and sound design. For years, he considered both passions as different worlds.

In 2015 he started to combine fragile piano with a modular synthesizer, and Silent Noise Revolution was born.

 

A few months in 2015, he was selected as finalist for the speeddating between composers and directors at the Brussels Film Festival.

 

In 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, Silent Noise Revolution tracks were selected in the annual Piano Day playlist by Nils Frahm.

 

In 2018, Jan became voting member of the World Soundtrack Awards.